TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

 • Start
 • rejestracja
Konto użytkownika
Aby korzystać z konta użytkownika musisz się najpierw zalogować.
Jeśli nie posiadasz jeszcze swojego konta - zarejestruj sie już teraz!

Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe


Minimum jedna opcja musi być wybrana
turystyczne


organizator, pośrednik
Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o przewoźniku
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe

Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o biurze podróży
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe daneProfile społecznościoweDodatkowe informacje o użytkowniku

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Zamawiam darmowy newsletter


Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


ZATWIERDŹ

Dziękujemy za rejestrację

Wiadomość z potwierdzeniem oraz szczegółami została wysłana na adres e-mail podany przy wypełnianiu zlecenia.


ZAREJESTRUJ SIĘ

InfoRail

InfoBike

Jesteś tutaj: Infotram / przetargi / WKD kupuje pociągi 
WKD kupuje pociągi
Karol Wach - Opublikowano: 02.06.2009 12:50:18 4 komentarze
WKD kupuje pociągi

W dniu 27 maja 2009 roku Warszawska Kolej Dojazdowa ogłosiła przetarg nieograniczony na dostawę 14 sztuk nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych. Zamówienie obejmuje ponadto świadczenie usług serwisowych w okresie czterech lat od daty przekazania każdego ezt oraz przeszkoleniem pracowników wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi, utrzymania i napraw bieżących taboru. WKD wymaga również od producenta udzielenia gwarancji jakości na okres minimum 48 miesięcy licząc od daty odbioru każdego pojazdu. Termin wykonania zamówienia oznaczono do dnia 31 grudnia 2012 roku. Producenci mogą składać oferty do 9 lipca 2009 roku, do godz. 9:00.

Podstawowe parametry, które muszą spełnić ezt są następujące:

1.   Prędkość eksploatacyjna –80 km/h

2.   Ilość miejsc siedzących –co najmniej 120

3.   Całkowita ilość miejsc –co najmniej 500, przy zapełnieniu 5 os/m2

4.   Długość pojazdu jednoprzestrzennego –od 56 do 60 m

5.   Przyśpieszenie rozruchu –co najmniej 1,2 m/s2 (w zakresie od 0 do 40 km/h)

6.   Wysokość podłogi w poziomie drzwi wejściowych –od 400 do 600 mm

7.   Nacisk na oś przy obciążeniu maksymalnym –do 150 kN

Przy wyborze oferenta będą brane pod uwagę następujące kryteria:

1. Cena ofertowa brutto - waga: 65.

2. Zużycie energii elektrycznej przez pojazd ezt na linii WKD dla przejazdu teoretycznego –waga: 25.

3. Gwarancja - waga: 5.

4. Termin dostawy pierwszej sztuki ezt - waga: 5.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, tj. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz udokumentują to poprzez wykazanie należycie wykonanej dostawy dla Zamawiających - nie mniej niż 6 sztuk nowych ezt realizujących kolejowe przewozy pasażerskie z prędkością eksploatacyjną co najmniej 80 km/h. W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku posiadania przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia Zamawiający żąda wykazu wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia z podaniem przedmiotu (typu EZT), ilości (nie mniej niż 6 szt. nowych EZT realizujących kolejowe przewozy pasażerskie z prędkością eksploatacyjną co najmniej 80 km/h), dat wykonania i odbiorców. Wykonawca zobowiązany jest do załączenia do oferty dokumentów potwierdzających, że dostawy zostały wykonane należycie (np. referencji). Ocena spełniania wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o załączone do oferty dokumenty na zasadzie spełnia/nie spełnia. Z treści załączonych dokumentów lub oświadczeń powinno wynikać jednoznacznie, że ww. warunki Wykonawca spełnia. Nie spełnienie chociażby jednego z ww. warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

Zakup nowych pociągów będzie jednym z elementów realizowania podpisanej w dniu 19 maja 2009 roku przez Warszawską Kolej Dojazdowa sp. z o.o. oraz „Koleje Mazowieckie –KM”sp. z o.o. umowy ramowej z Zarządem Województwa Mazowieckiego na organizację i finansowanie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich na terenie Województwa Mazowieckiego na okres 15 lat.

Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach umów zobowiązał się do przekazania Spółkom na ich działalność w okresie obowiązywania umów, czyli w latach 2009-2024 ok. 3 mld zł, z czego 677,7 mln zł przypada dla Warszawskiej Kolei Dojazdowej. Wzmacnia to istotnie wiarygodność finansową, umożliwiając zaciąganie przez Spółki długoterminowych zobowiązań bądź otrzymanie wsparcia od międzynarodowych instytucji finansowych.

Umowę ramową w imieniu Samorządu Województwa Mazowieckiego podpisał Marszałek Województwa Mazowieckiego –Adam Struzik oraz Piotr Szprendałowicz, Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego. W imieniu Spółki Warszawska Kolej Dojazdowa podpisy złożyli: Grzegorz Dymecki, Prezes Zarządu oraz Jolanta Dałek, Członek Zarządu, Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych i Handlowych.

W oparciu o środki zapisane w umowie WKD w latach 2009-2015 zamierza podjąć szereg inwestycji na rzecz taboru oraz infrastruktury, z których najważniejsze to:

- Zakup 20 szt. nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych –w dwóch etapach: 14+6

- Przebudowa systemu zasilania na napięcie 3000V

- Budowa systemu informacji pasażerskiej i monitoringu na stacjach i przystankach osobowych

- Remont szlaku Warszawa Śródmieście WKD –Komorów

 Budowa drugiego toru na szlaku Podkowa Leśna Główna –Grodzisk Mazowiecki Radońska.

Obecnie Warszawska Kolej Dojazdowa posiada kilkanaście dość już wiekowych jednostek EN94 oraz jeden ezt EN95, który dostarczyła bydgoska PESA.
Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na

Sprawdź też:
PESA
WKD
ezt
przetarg
 • Combino – 03.06.2009

  Widać,że WKD postanowiła nie wycinać Pesy.Jednocześnie dała wymagany okres gwarancji bliski czasowi,jaki EN95 potrzebował na dotarcie;taki zapis oznacza,że liczą się z wygraną bydgoszczan i wyciągnęli wnioski z poprzedniego zakupu :)

 • JOGI – 03.06.2009

  Moim zdaniem WKD powinno wybrać FLIRTY (Stadlera) a nie pociągi PESY w tych pierwszych jest chociaż cicho i wygodnie...

 • Bartek – 03.06.2009

  Mnie dziwi podanie wysokości od 400 do 600 mm. Logiczne byłoby podanie sztywnej wartości (najlepiej 600) i dostosowanie do niej wysokości peronów. Przecież zamawiący ETZ lub tramwaje podają konkretną (a nie opcjonalną) wartość wyskokości podłogi przy wejściu.

 • Algernon – 27.07.2009

  Jakie Flity, JOGI?? Inna skrajnia i ciaśniejsze zakręty!

Zapraszamy do dyskusji także na naszym profilu ! W jednym miejscu wszystkie środki transportu publicznego!

Dodaj komentarz

Aby móc dodawać komentarze należy się zalogować
Portal TransInfo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Mechanizm komentowania służy merytorycznej dyskusji dotyczącej informacji oraz materiałów umieszczanych w Portalu TransInfo.pl. Pragnąc przestrzegać obowiązującego prawa oraz zachować merytoryczny charakter dyskusji informujemy, że komentarze pozamerytoryczne, obraźliwe, utrzymane w tonie lekceważącym osoby trzecie lub zawierające jednoznaczne oskarżenia wobec tych osób będą usuwane. InfoBus zastrzega również sobie prawo redakcji bądź skrótów pojawiających się na portalu opinii.

Twój planner podróży


Z:
DO:
DATA
ODJAZDU
CZAS
ODJAZDU

SZUKAJ
Newsletter

Firma "JMK analizy rynku transportowego" oferuje na bieżąco aktualizowaną informację przetargową w zakresie dostaw taboru szynowego, autobusowego oraz obsługi linii komunikacyjnych. Wykup dostęp on-line!
Aktualizowane co miesiąc raporty na temat liczby zarejestrowanych nowych oraz używanych autobusów w Polsce to kompendium wiedzy na temat tego segmentu gospodarki. Analizy zawierają m.in. szczegółowe...
Sprawdź nasz nowy cennik reklamowy na rok 2019 Nasz portal działa w branży transportu publicznego od 2001 roku. Początkowo - tylko pod nazwą InfoBus.pl - obejmował tylko tematykę autobusową....