TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

  • Start
  • rejestracja
Konto użytkownika
Aby korzystać z konta użytkownika musisz się najpierw zalogować.
Jeśli nie posiadasz jeszcze swojego konta - zarejestruj sie już teraz!

Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe


Minimum jedna opcja musi być wybrana
turystyczne


organizator, pośrednik
Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o przewoźniku
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe

Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o biurze podróży
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe daneProfile społecznościoweDodatkowe informacje o użytkowniku

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Zamawiam darmowy newsletter


Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


ZATWIERDŹ

Dziękujemy za rejestrację

Wiadomość z potwierdzeniem oraz szczegółami została wysłana na adres e-mail podany przy wypełnianiu zlecenia.


ZAREJESTRUJ SIĘ

InfoRail

InfoBike

MPK Łódź leasinguje tramwaje
Karol Wach - Opublikowano: 08.09.2009 14:52:01
MPK Łódź leasinguje tramwaje

MPK Łódź chce leasingować modernizowane zestawy tramwajowe typu 805Na. Ten pomysł powstał już kilka lat temu –mówi przedstawiciel przewoźnika Marcin Małek. W 2005 r.
wyleasingowane zostały Cityrunnery, dzięki czemu spłata za ich zakup była
niższa niż w przypadku rat kredytowych. W przypadku tramwajów 805Na, ten zabieg finansowy sprawia, że możemy przeznaczyć do remontu kapitalnego więcej wagonów - dodaje.

Przetarg, ogłoszony przez MPK pod koniec sierpnia, dotyczy leasingu trwającego 5 lat dla 10 sztuk zmodernizowanych zestawów tramwajowych typu 805 Na, na tor o prześwicie 1000 mm, wyprodukowanych w latach 1983-1990 przez firmę Konstal, spełniających warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 22.12.2003 roku, w sprawie warunków technicznych tramwajów i trolejbusów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. Transakcja zmodernizowanego taboru komunikacyjnego polegać będzie na sprzedaży przez Zamawiającego 10 zestawów tramwajowych Wykonawcy (Finansującemu), a następnie Wykonawca (Finansujący) zleci dokonanie modernizacji zestawów tramwajowych w zakresie ustalonym przez Zamawiającego i według ustalonego przez niego wcześniej harmonogramu. Po zakończonej modernizacji Wykonawca (Finansujący) odda Zamawiającemu w leasing zmodernizowane zestawy tramwajowe. Umowa leasingu zawierać będzie opcje zakupu po spłacie ostatniej raty leasingowej, bez dodatkowej opłaty, co nastąpi po 5 latach. Datę zawarcia umowy leasingu wyznaczać będzie zakończenie umowy modernizacji poszczególnych zestawów tramwajowych. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki i wymagania:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp., 2) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia - na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum firm), warunek, o którym mowa w pkt 1) mogą spełniać łącznie wszyscy Wykonawcy składający ofertę wspólną. Warunek wynikający z pkt 2) musi spełniać każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających o udzielenie zamówienia. Jeśli choćby jeden z nich nie spełnia warunku formalnego, z postępowania zostanie wykluczone całe konsorcjum.
Wymagany termin realizacji zamówienia wynosi 84 miesiące, od udzielenia zamówienia.
Jako kryterium wyboru oferty przyjmuje się:
1) wysokość marży - 95 %,
2) wysokość prowizji przygotowawczej - 5 %.
Łódzkie MPK nie jest jedynym przewoźnikiem, który leasinguje tramwaje. Na pomysł oddania w ramach leasingu jednemu z inwestorów piętnastu warszawskich tramwajów PESA 120N wpadły niedawno Tramwaje Warszawskie, które liczą, iż takie posunięcie przyniesie im około 75 mln zł. Pieniądze te miałyby zostać przeznaczone na kolejne inwestycje. Nie wykluczone, że miasto zdecyduje się na taki właśnie sposób finansowania zakupu kolejnych zakontraktowanych, 186 wagonów PESA 120Na. Dlaczego nie, skoro dla pasażerów nic nie zmienia, a zastrzyk gotówki może przyczynić się do chociażby modernizacji infrastruktury torowej w mieście? Na tej finansowej sztuczce mogą więc skorzystać wszyscy. Zabiegi takie nie są przecież nowością w świecie transportu pasażerskiego. Z powodzeniem są stosowane przez przewoźników autobusowych, zarówno przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej, jak i PKS-y.


Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
MPK
leasing
Łódź

Twój planner podróży


Z:
DO:
DATA
ODJAZDU
CZAS
ODJAZDU

SZUKAJ
Newsletter

Firma "JMK analizy rynku transportowego" oferuje na bieżąco aktualizowaną informację przetargową w zakresie dostaw taboru szynowego, autobusowego oraz obsługi linii komunikacyjnych. Wykup dostęp on-line!
Aktualizowane co miesiąc raporty na temat liczby zarejestrowanych nowych oraz używanych autobusów w Polsce to kompendium wiedzy na temat tego segmentu gospodarki. Analizy zawierają m.in. szczegółowe...
Sprawdź nasz nowy cennik reklamowy na rok 2019 Nasz portal działa w branży transportu publicznego od 2001 roku. Początkowo - tylko pod nazwą InfoBus.pl - obejmował tylko tematykę autobusową....