TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

 • Start
 • rejestracja
Konto użytkownika
Aby korzystać z konta użytkownika musisz się najpierw zalogować.
Jeśli nie posiadasz jeszcze swojego konta - zarejestruj sie już teraz!

Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe


Minimum jedna opcja musi być wybrana
turystyczne


organizator, pośrednik
Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o przewoźniku
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe

Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o biurze podróży
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe daneProfile społecznościoweDodatkowe informacje o użytkowniku

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Zamawiam darmowy newsletter


Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


ZATWIERDŹ

Dziękujemy za rejestrację

Wiadomość z potwierdzeniem oraz szczegółami została wysłana na adres e-mail podany przy wypełnianiu zlecenia.


ZAREJESTRUJ SIĘ

InfoRail

InfoBike

Metro ogłasza przetarg na tabor
InfoTram.pl - Opublikowano: 17.05.2017 09:22:57 8 komentarzy
Metro ogłasza przetarg na tabor

Jest długo oczekiwany przetarg na dostawę taboru dla Metra Warszawskiego. Przewoźnik chce kupić 37+8 sześciowagonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych przeznaczonych do przewozu pasażerów na I i II linii metra.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych wagonów metra, zestawionych w sześciowagonowe elektryczne zespoły trakcyjne wraz z niezbędnym na okres gwarancji kompletem fabrycznie nowych części zamiennych podlegających obligatoryjnym wymianom, szybko zużywających się oraz mogących być potencjalnie narażonymi podczas eksploatacji na zniszczenie lub uszkodzenia oraz dostawa niezbędnego, fabrycznie nowego sprzętu, stanowisk, narzędzi i oprogramowania do obsługi, serwisu i diagnostyki.

Podstawowy zakres zamówienia to dostawa do zamawiającego, do Stacji Techniczno – Postojowej Kabaty w Warszawie (w przypadku drogi kolejowej: do stacji kolejowej PKP Warszawa Okęcie i łącznicą Metra Warszawskiego do STP Kabaty), fabrycznie nowych 222 wagonów metra, w tym 74 wagonów z kabiną maszynisty i 148 wagonów pośrednich, zestawionych w 37 sześciowagonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych, wraz z niezbędnym na okres gwarancji kompletem fabrycznie nowych części zamiennych podlegających obligatoryjnym wymianom, szybko zużywających się oraz mogących być potencjalnie narażonych podczas eksploatacji na zniszczenie lub uszkodzenia oraz dostawa niezbędnego, fabrycznie nowego sprzętu, stanowisk, narzędzi i oprogramowania do obsługi, serwisu i diagnostyki.

Zakres zamówienia w ramach opcji to dostawa fabrycznie nowych 48 wagonów metra, w tym 16 wagonów z kabiną maszynisty i 32 wagonów pośrednich, zestawionych w 8 sześciowagonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych wraz z niezbędnym na okres gwarancji kompletem fabrycznie nowych części zamiennych podlegających obligatoryjnym wymianom, szybko zużywających się oraz mogących być potencjalnie narażonych podczas eksploatacji na zniszczenie lub uszkodzenia.

Zamawiane pojazdy sześciowagonowe mają być zbudowane w oparciu o dokumentację techniczną Wykonawcy, uzgodnioną z Zamawiającym, uwzględniającą wszystkie wymagania zawarte w Specyfikacji Technicznej.

Pojazdy sześciowagonowe oraz wagony muszą współpracować z wyposażeniem technologicznym Stacji Techniczno-Postojowej Kabaty. Muszą też być wyposażone w systemy w pełni współpracujące z systemami i urządzeniami infrastruktury I i II linii metra w Warszawie. Materiały zastosowane w oferowanych pojazdach (w tym izolacje przewodów elektrycznych i konstrukcja wagonów) w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpożarowego winny spełniać obowiązujące normy określające wymagania w zakresie rozprzestrzeniania płomienia, intensywności dymienia oraz toksyczności produktów rozkładu lub spalania wymagania określone z normy z zachowaniem wymagań Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Materiały użyte do budowy ww. wagonów metra muszą być fabrycznie nowe.

Nie dopuszcza się do stosowania elementów używanych lub regenerowanych.

Wszystkie pojazdy, tak objęte zakresem podstawowym jak i zakresem opcjonalnym, muszą spełniać wymagania i parametry określone w Umowie, Ogólnych Warunkach Umowy, Specyfikacji Technicznej, dokumentacji technicznej, Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru oraz przepisach prawa i zasadach wiedzy technicznej.

Prawo opcji jest uprawnieniem zamawiającego, z którego zamawiający może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji przedmiotu zamówienia. W przypadku nie skorzystania przez zamawiającego z prawa opcji, wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych, oraz odniesienia do marek, numerów katalogowych, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę w ramach przedmiotu zamówienia, wskazane przez zamawiającego w SIWZ, mają właściwości wyłącznie opisowe, a nie ograniczające.

Oferty można składać do 27 września 2017 roku

Na zrealizowanie zamówienia będą 53 miesiące. Pierwsze pociągi mają pojawić się w ciągu 20 miesięcy.

Kryteria wyboru to:

Zużycie energii elektrycznej - Waga: 24

System utrzymania pojazdu - Waga: 22

Ekologia - Waga: 4

Cena - Waga: 50.

I doświadczenie, czyli to, co wzbudzało i nadal wzbudza zainteresowanie i kontrowersje.

Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek doświadczenia jeżeli udokumentuje, że:

1) posiada niezbędne doświadczenie w produkcji taboru szynowego, tj. wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał i przekazał do eksploatacji, co najmniej 10 fabrycznie nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych, złożonych z minimum 3 wagonów każdy, z których co najmniej dla jednego składu wagonów lub dla każdego z wagonów wykonawca uzyskał dokument potwierdzający dopuszczenie danego typu wagonów do eksploatacji na obszarze Unii Europejskiej. Przez pojęcie "składu wagonów" należy rozumieć fabrycznie nowy elektryczny zespół trakcyjny złożony z minimum 3 wagonów.

Zamawiający uwzględni wyłącznie zamówienia, które zostaną poparte dowodami określającymi, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie będzie w stanie uzyskać w/w dokumentów, doświadczenie winno być poparte dowodem w postaci oświadczenia wykonawcy wraz z wykazaniem przyczyn o obiektywnym charakterze braku możliwości uzyskania dokumentów wystawionych przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane.

2) dysponuje:

a) zapleczem technicznym wraz z torem prób dla sześciowagonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych,

b) systemem kontroli jakości, niezależnym od wydziałów produkcyjnych,

c) wdrożonymi nowoczesnymi technologiami produkcji, tj. musi wykazać, że zastosował daną technologię w dowolnych, produkowanych przez siebie pojazdach (więcej niż jednym), w szczególności:

komputerowe systemy wspomagania projektowania,

nowoczesne systemy sterowania silników trakcyjnych (tj. sterowaniem napięciowym metodą wektorową z regulacją prędkości obrotowej przez zmianę częstotliwości lub nowszą metodą), oparte na tranzystorach IGBT,

kompleksowe systemy diagnostyki pojazdu.Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
Metro Warszawskie
metro
przetarg
Warszawa
 • Yyt – 17.05.2017

  Czyli pod pese

 • fromex – 17.05.2017

  Ciekawe, czy referencje za Linki (te, które w końcu za Odrę pojechały) się przydadzą..." dysponuje: a) zapleczem technicznym wraz z torem prób dla sześciowagonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych," - nic o zasilaniu, co w przedmiotowej sprawie jest chyba dość istotne. Klasyczny EZT "odrobinę" się różni w tej kwestii od klasycznego metra.Ale reszta, de facto, raczej filozofii nie stanowi. Przynajmniej nie powinna.Uch..., no to wystartował jeden z najciekawszych przetargów w stołecznym zbiorkomie tej dekady :)

 • AXC – 17.05.2017

  Nadzieja dla Pędy,ale muszą się postarać.Newag z Siemensem ma doświadczenie,ale by nie zaszaleli z ceną to bydgoska firma może pohamować ich apetyt.Taki przetarg prędko się nie powtórzy, gdyż jeśli zrealizowane będą opcje to wystarczy do obsługi IIlinii i zostanie na pierwszą,ale rosyjskie składy nadal będą w eksploatacji.Zapewne w kolejnej perspektywie finansowej zostaną wymienione z racji wysokich kosztów utrzymania, wymagań odnośnie serwisu.

 • Elektronik – 17.05.2017

  Jeżeli Pesa stanie do rywalizacji to na pewno dobrze zrobi temu przetargowi. Sama możliwość wystartowania, niezależnie od rezultatu, będzie dodatkowym impulsem do rywalizacji, wzmocni konkurencję. Na pewno to będzie ciekawy przetarg.

 • zibi – 17.05.2017

  Pesa jak nie teraz to kiedy,przetarg ważniejszy od tramwajowych.

 • jatal – 17.05.2017

  Z wypowiedzi Konieczka też wynikało jakby szykował się do samodzielnego startu i też jest wtedy kwestia "jeśli nie teraz to kiedy".Ogólnie warto mieć ten kontrakt ale nie warto przesadzać że jest to jedna jedyna okazja. W ciągu następnych trzech lat w Warszawie nie będzie kolejnego przetargu więc zdobyte referencje i tak zdążą wygasnąć. Za to tak jak teraz Metro nie ogranicza sztucznie liczby startujących tak i w przyszłości będą okazje zagraniczne w których potrafią wręcz zapraszać producentów.

 • AXC – 17.05.2017

  @jatal- Raczej wystartują wspólnie z Siemensem- mają doświadczenie a rozwijanie osobnej konstrukcji sporo kosztuje. Pesa ma tutaj wsparcie z NCBiR. To jest okazja pod tym względem, że da referencje by za parę lat móc startować za granicą w przetargach na metro i wygrywać kolejne zlecenia. Przede wszystkim Pesa musi postawić na aluminium. Przetarg pokazuje, że jeśli się kogoś chce zaprosić, by uzyskać atrakcyjną cenę można ustawić odpowiednio wymagania i nawet jeśli MW nie obrazi się na Inspiro pomimo "chorób wieku dziecięcego" to nie będą płakać gdy Newag-Siemens w obliczu konkurencji z Pesy zjedzie z ceną. To będzie ciekawy przetarg, zupełnie jak ten na tramwaje w Poznaniu-warunki pod Modertrans, by wygrali lokalni i niewiele brakowało by Pesa to zgarnęła a tym samym zamknęła drzwi na rynek nowoczesnych konstrukcji poznańskiej firmie.

 • fromex – 18.05.2017

  Newag pewnie by zszedł z ceną (a może tylko straszą samodzielnym startem), ale czy Siemens pozwoli...Skoro Pesa dostała grant celowy, to zapewne i wytyczne co do tego celu, więc nie zdziwię się jeśli ich konstrukcja będzie idealnie odpowiadać specyfikacji przetargu.Pod innym artykułem (po co aż 3 na ten sam temat na jednym portalu?) ktoś napisał, że jeśli stać nad Pesą z batem, to potrafi zrobić coś solidnie. TW mają w tym pewną praktykę, pytanie: czy MW odrobiło tę pracę domową?Jedno jest (na razie) pewne. Chińczyków się nie spodziewamy (jeszcze). Co najwyżej ich protestu ;)

Zapraszamy do dyskusji także na naszym profilu ! W jednym miejscu wszystkie środki transportu publicznego!

Twój planner podróży


Z:
DO:
DATA
ODJAZDU
CZAS
ODJAZDU

SZUKAJ
Newsletter

Firma "JMK analizy rynku transportowego" oferuje na bieżąco aktualizowaną informację przetargową w zakresie dostaw taboru szynowego, autobusowego oraz obsługi linii komunikacyjnych. Wykup dostęp on-line!
Aktualizowane co miesiąc raporty na temat liczby zarejestrowanych nowych oraz używanych autobusów w Polsce to kompendium wiedzy na temat tego segmentu gospodarki. Analizy zawierają m.in. szczegółowe...
Sprawdź nasz nowy cennik reklamowy na rok 2019 Nasz portal działa w branży transportu publicznego od 2001 roku. Początkowo - tylko pod nazwą InfoBus.pl - obejmował tylko tematykę autobusową....