TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

  • Start
  • rejestracja
Konto użytkownika
Aby korzystać z konta użytkownika musisz się najpierw zalogować.
Jeśli nie posiadasz jeszcze swojego konta - zarejestruj sie już teraz!

Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe


Minimum jedna opcja musi być wybrana
turystyczne


organizator, pośrednik
Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o przewoźniku
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe

Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o biurze podróży
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe daneProfile społecznościoweDodatkowe informacje o użytkowniku

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Zamawiam darmowy newsletter


Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


ZATWIERDŹ

Dziękujemy za rejestrację

Wiadomość z potwierdzeniem oraz szczegółami została wysłana na adres e-mail podany przy wypełnianiu zlecenia.


ZAREJESTRUJ SIĘ

InfoRail

InfoBike

Kto będzie utrzymywał tory w Krakowie?
INFOTRAM - Opublikowano: 11.02.2015 09:26:45 2 komentarze
Kto będzie utrzymywał tory w Krakowie?

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie poszukuje firmy, która zajmie się utrzymaniem, konserwacją i naprawą infrastruktury tramwajowej w Krakowie w latach 2015?2018. Zakres prac obejmuje m. in.:?utrzymanie, konserwację, naprawy: torowisk tramwajowych, sieci trakcyjnej, napędów, sterowań i ogrzewań zwrotnic, sygnalizacji świetlnych wzbudzanych przez tramwaj, oraz elementów detekcji tramwajowej pracujących w systemach sygnalizacji drogowych, podstacji trakcyjnych i układu kablowego oraz prowadzenie Dyspozycji Systemu Zasilania,?wykonanie napraw awaryjnych: torowisk tramwajowych, sieci trakcyjnej, napędów, sterowań i ogrzewań zwrotnic, sygnalizacji świetlnych wzbudzanych przez tramwaj, oraz elementów detekcji tramwajowej pracujących w systemach sygnalizacji drogowych, podstacji trakcyjnych i układu kablowego. Wykonawca zobowiązany jest udzielić 36 miesięcy gwarancji na przedmiot zamówienia. Musi też dysponować bazą techniczno-administracyjną w granicach Gminy Miejskiej Kraków, umożliwiającą realizację przedmiotu umowy. Termin wykonania zamówienia to 1 maja 2015 roku do 30 kwietnia 2018 roku. Dość szeroko i szczegółowo określone zostały wymagania stawiane potencjalnym oferentom. O zamówienie mogą się bowiem ubiegać firmy, które w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy ?w tym okresie zrealizowali usługi obejmujące:?bieżące utrzymanie sieci torowej tramwajowej przez okres min. 1 roku ?minimum 50 km pojedynczego toru torowisk tramwajowych ?w tym torowiska wydzielone i wbudowane w jezdnię (co najmniej 10 km pojedynczego toru i minimum 0,5 km pojedynczego toru w węźle rozjazdów),?bieżące utrzymanie sieci trakcyjnej tramwajowej przez okres min. 1 roku (minimum 50 km),?bieżące utrzymanie napędów, sterowań i ogrzewań zwrotnic tramwajowych przez okres min. 1 roku (minimum 20 szt.),?bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnych wzbudzanych przez tramwaj zasilanych z sieci trakcyjnej przez okres min. 1 roku (minimum 3 szt.),?montaż min. 10 kpl. napędów, sterowań i ogrzewań zwrotnic tramwajowych (w tym przynajmniej 5 kpl. sterowań i napędów z blokadą elektryczną i mechaniczną):?bieżące utrzymanie min. 3 kpl. sygnalizacji wzbudzanych przez tramwaj zasilanych z sieci trakcyjnej,?bieżące utrzymanie urządzeń i obiektów podstacji trakcyjnych tramwajowych ?min. 5 obiektów przez okres min. 1 roku,?bieżące utrzymanie sytemu kabli trakcyjnych ?min. 50 km przez okres 1 roku,?prowadzenie przez min. 1 rok dyspozytorni w zakresie służb utrzymujących infrastrukturę tramwajową,?wykonanie robót kablowych (budowa, wymiana, itp.) ?łącznie min. 5 km.

A ponadto dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. wykonawca, który weźmie udział w postępowaniu przetargowym winien dysponować osobami posiadającymi:?uprawnienia budowlane w specjalnościach: kolejowej oraz drogowej,?świadectwa kwalifikacji dopuszczające wskazanych pracowników do spawania gazowego, elektrycznego i termitowego,?uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,?ważne świadectwa kwalifikacyjne dopuszczające wskazanych pracowników do prowadzenia robót na elektrycznej sieci trakcyjnej w zakresie pomiarów, eksploatacji i dozoru,?świadectwa kwalifikacji dopuszczające wskazanych pracowników (min. 1 osoba) w zakresie dozoru oraz w zakresie pomiarów. Pozostali pracownicy muszą posiadać świadectwa kwalifikacyjne w zakresie eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych. Wszystkie świadectwa muszą dotyczyć zakresu napięć min. 15 kV.

Muszą również dysponować potencjałem technicznym tj. następującymi narzędziami i urządzeniami technicznymi:?szlifierki torowe ?minimum 2 szt.,?wiertarki torowe ?minimum 2 szt.,?samochody techniczne torowych zespołów awaryjnych wraz z wyposażeniem ?minimum 4 szt.,?zestaw do spawania elektrycznego ?minimum 4 szt.,?zestaw do spawania gazowego ?minimum 4 szt.,?zestaw do spawania termitowego ?1 szt;?zestaw do automatycznego napawania elementów konstrukcji stalowej torowiska ?1 szt.,?podbijaki mechaniczne ?minimum 8 szt.,?koparko-ładowarka ?minimum 1 szt.,?samochód samowyładowczy ?minimum 2 szt.,?młoty pneumatyczne ?minimum 2 szt.,?zestaw prądotwórczy ?minimum 4 szt.,?pługi odśnieżne lub inne urządzenia samojezdne umożliwiające odśnieżanie torowisk w jezdni oraz wydzielonych ?minimum 2 szt. (stanowiące własność Wykonawcy lub będące w jego dyspozycji na mocy podpisanej umowy z innym podmiotem na stałe użyczenie sprzętu w czasie obowiązywania przedmiotowej umowy),?zespoły wyposażone w radiotelefony do współpracy z Dyspozycją Systemu Zasilania,?system cyfrowej łączności radiowej, umożliwiający łączność pomiędzy prowadzącym tramwaj a dyspozytornią oraz w razie zdarzeń losowych ze służbami ratowniczymi (system w standardzie TETRA) ?odnosi się do torowiska w tunelu tramwajowym,?urządzenie do rejestracji wszystkich rozmów prowadzonych pomiędzy DSZ i zainteresowanymi stronami ?rejestracja dwustronna,?wraz z możliwością ciągłego monitorowania w Centrum Sterowania Ruchem ZIKiT,?wykonawca ma obowiązek zapewnienia i posiadania niezbędnej rezerwy materiałowej (części zamiennych) pozwalającej na natychmiastowe usunięcie awarii w zakresie całości zadania,?samochód wieżowy przystosowany do prac sieciowych wraz z niezbędnymi jednostkami sprzętu, mający możliwość poruszania się po torze tramwajowym ?min. 3 szt.,?podnośnik montażowy samochodowy ?min. 1 szt.,?samochód wraz z niezbędnymi jednostkami sprzętu do prac zwrotnicowych i sygnalizacji ?min. 2 szt.,?zestaw niezbędnych narzędzi do prac przy sygnalizacjach, napędach, sterowaniach i ogrzewaniach zwrotnic,?samochód asenizacyjny ?min. 1 szt.,?zespół prądotwórczy ?min. 2 szt.,?spawarka ?min. 2 szt.,?zespoły wyposażone w radiotelefony do współpracy z Dyspozycją Systemu Zasilania,?sprzęt pomiarowy do badań sprzętu, aparatury i lokalizacji miejsc awarii kabli do 15 kV,?sprzęt pomiarowy do wykonywania podstawowych pomiarów elektrycznych automatyki trakcyjnej oraz instalacji elektrycznej w budynkach oraz uziomów,?prasę do wykonywania połączeń zaciskowych żył kablowych aluminiowych o przekroju 630 mm2,?minimum dwa samochody dostawcze,?łączność za pomocą telefonii komórkowej, zespoły awaryjne muszą być wyposażone w sprawne telefony komórkowe,?łączność radiowa;zespoły wyposażone w radiotelefony do współpracy z Dyspozycją Systemu Zasilania,?każdy zespół powinien być wyposażony w system lokalizacji położenia typu GPS. Oferty w przetargu można składać do 19 marca 2015 roku. 

Wybrana zostanie oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów:

1. cena brutto ?90% oraz

2. wysokość kary umownej, jaką wykonawca zapłaci w przypadku wykolejenia spowodowanego stanem torowiska ?10%.  


Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
Kraków
ZIKiT Kraków
  • Filip – 11.02.2015

    A co ZUE już nie chce??

  • krakowiaczek – 11.02.2015

    chce tylko zeby było że są jedynymi oferentami wtedy oni dyktują ceny - przecież w Krakowie jest najdroższe i jednocześnie najgorsze utrzymanie infrastruktury tramwajowej

Zapraszamy do dyskusji także na naszym profilu ! W jednym miejscu wszystkie środki transportu publicznego!

Twój planner podróży


Z:
DO:
DATA
ODJAZDU
CZAS
ODJAZDU

SZUKAJ
Newsletter

Firma "JMK analizy rynku transportowego" oferuje na bieżąco aktualizowaną informację przetargową w zakresie dostaw taboru szynowego, autobusowego oraz obsługi linii komunikacyjnych. Wykup dostęp on-line!
Aktualizowane co miesiąc raporty na temat liczby zarejestrowanych nowych oraz używanych autobusów w Polsce to kompendium wiedzy na temat tego segmentu gospodarki. Analizy zawierają m.in. szczegółowe...
Sprawdź nasz nowy cennik reklamowy na rok 2019 Nasz portal działa w branży transportu publicznego od 2001 roku. Początkowo - tylko pod nazwą InfoBus.pl - obejmował tylko tematykę autobusową....