TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

  • Start
  • rejestracja
Konto użytkownika
Aby korzystać z konta użytkownika musisz się najpierw zalogować.
Jeśli nie posiadasz jeszcze swojego konta - zarejestruj sie już teraz!

Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe


Minimum jedna opcja musi być wybrana
turystyczne


organizator, pośrednik
Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o przewoźniku
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe

Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o biurze podróży
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe daneProfile społecznościoweDodatkowe informacje o użytkowniku

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Zamawiam darmowy newsletter


Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


ZATWIERDŹ

Dziękujemy za rejestrację

Wiadomość z potwierdzeniem oraz szczegółami została wysłana na adres e-mail podany przy wypełnianiu zlecenia.


ZAREJESTRUJ SIĘ

InfoRail

InfoBike

Kto będzie utrzymywał tory w Krakowie?
INFOTRAM - Opublikowano: 11.02.2015 09:26:45 2 komentarze
Kto będzie utrzymywał tory w Krakowie?

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie poszukuje firmy, która zajmie się utrzymaniem, konserwacją i naprawą infrastruktury tramwajowej w Krakowie w latach 2015?2018. Zakres prac obejmuje m. in.:?utrzymanie, konserwację, naprawy: torowisk tramwajowych, sieci trakcyjnej, napędów, sterowań i ogrzewań zwrotnic, sygnalizacji świetlnych wzbudzanych przez tramwaj, oraz elementów detekcji tramwajowej pracujących w systemach sygnalizacji drogowych, podstacji trakcyjnych i układu kablowego oraz prowadzenie Dyspozycji Systemu Zasilania,?wykonanie napraw awaryjnych: torowisk tramwajowych, sieci trakcyjnej, napędów, sterowań i ogrzewań zwrotnic, sygnalizacji świetlnych wzbudzanych przez tramwaj, oraz elementów detekcji tramwajowej pracujących w systemach sygnalizacji drogowych, podstacji trakcyjnych i układu kablowego. Wykonawca zobowiązany jest udzielić 36 miesięcy gwarancji na przedmiot zamówienia. Musi też dysponować bazą techniczno-administracyjną w granicach Gminy Miejskiej Kraków, umożliwiającą realizację przedmiotu umowy. Termin wykonania zamówienia to 1 maja 2015 roku do 30 kwietnia 2018 roku. Dość szeroko i szczegółowo określone zostały wymagania stawiane potencjalnym oferentom. O zamówienie mogą się bowiem ubiegać firmy, które w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy ?w tym okresie zrealizowali usługi obejmujące:?bieżące utrzymanie sieci torowej tramwajowej przez okres min. 1 roku ?minimum 50 km pojedynczego toru torowisk tramwajowych ?w tym torowiska wydzielone i wbudowane w jezdnię (co najmniej 10 km pojedynczego toru i minimum 0,5 km pojedynczego toru w węźle rozjazdów),?bieżące utrzymanie sieci trakcyjnej tramwajowej przez okres min. 1 roku (minimum 50 km),?bieżące utrzymanie napędów, sterowań i ogrzewań zwrotnic tramwajowych przez okres min. 1 roku (minimum 20 szt.),?bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnych wzbudzanych przez tramwaj zasilanych z sieci trakcyjnej przez okres min. 1 roku (minimum 3 szt.),?montaż min. 10 kpl. napędów, sterowań i ogrzewań zwrotnic tramwajowych (w tym przynajmniej 5 kpl. sterowań i napędów z blokadą elektryczną i mechaniczną):?bieżące utrzymanie min. 3 kpl. sygnalizacji wzbudzanych przez tramwaj zasilanych z sieci trakcyjnej,?bieżące utrzymanie urządzeń i obiektów podstacji trakcyjnych tramwajowych ?min. 5 obiektów przez okres min. 1 roku,?bieżące utrzymanie sytemu kabli trakcyjnych ?min. 50 km przez okres 1 roku,?prowadzenie przez min. 1 rok dyspozytorni w zakresie służb utrzymujących infrastrukturę tramwajową,?wykonanie robót kablowych (budowa, wymiana, itp.) ?łącznie min. 5 km.

A ponadto dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. wykonawca, który weźmie udział w postępowaniu przetargowym winien dysponować osobami posiadającymi:?uprawnienia budowlane w specjalnościach: kolejowej oraz drogowej,?świadectwa kwalifikacji dopuszczające wskazanych pracowników do spawania gazowego, elektrycznego i termitowego,?uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,?ważne świadectwa kwalifikacyjne dopuszczające wskazanych pracowników do prowadzenia robót na elektrycznej sieci trakcyjnej w zakresie pomiarów, eksploatacji i dozoru,?świadectwa kwalifikacji dopuszczające wskazanych pracowników (min. 1 osoba) w zakresie dozoru oraz w zakresie pomiarów. Pozostali pracownicy muszą posiadać świadectwa kwalifikacyjne w zakresie eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych. Wszystkie świadectwa muszą dotyczyć zakresu napięć min. 15 kV.

Muszą również dysponować potencjałem technicznym tj. następującymi narzędziami i urządzeniami technicznymi:?szlifierki torowe ?minimum 2 szt.,?wiertarki torowe ?minimum 2 szt.,?samochody techniczne torowych zespołów awaryjnych wraz z wyposażeniem ?minimum 4 szt.,?zestaw do spawania elektrycznego ?minimum 4 szt.,?zestaw do spawania gazowego ?minimum 4 szt.,?zestaw do spawania termitowego ?1 szt;?zestaw do automatycznego napawania elementów konstrukcji stalowej torowiska ?1 szt.,?podbijaki mechaniczne ?minimum 8 szt.,?koparko-ładowarka ?minimum 1 szt.,?samochód samowyładowczy ?minimum 2 szt.,?młoty pneumatyczne ?minimum 2 szt.,?zestaw prądotwórczy ?minimum 4 szt.,?pługi odśnieżne lub inne urządzenia samojezdne umożliwiające odśnieżanie torowisk w jezdni oraz wydzielonych ?minimum 2 szt. (stanowiące własność Wykonawcy lub będące w jego dyspozycji na mocy podpisanej umowy z innym podmiotem na stałe użyczenie sprzętu w czasie obowiązywania przedmiotowej umowy),?zespoły wyposażone w radiotelefony do współpracy z Dyspozycją Systemu Zasilania,?system cyfrowej łączności radiowej, umożliwiający łączność pomiędzy prowadzącym tramwaj a dyspozytornią oraz w razie zdarzeń losowych ze służbami ratowniczymi (system w standardzie TETRA) ?odnosi się do torowiska w tunelu tramwajowym,?urządzenie do rejestracji wszystkich rozmów prowadzonych pomiędzy DSZ i zainteresowanymi stronami ?rejestracja dwustronna,?wraz z możliwością ciągłego monitorowania w Centrum Sterowania Ruchem ZIKiT,?wykonawca ma obowiązek zapewnienia i posiadania niezbędnej rezerwy materiałowej (części zamiennych) pozwalającej na natychmiastowe usunięcie awarii w zakresie całości zadania,?samochód wieżowy przystosowany do prac sieciowych wraz z niezbędnymi jednostkami sprzętu, mający możliwość poruszania się po torze tramwajowym ?min. 3 szt.,?podnośnik montażowy samochodowy ?min. 1 szt.,?samochód wraz z niezbędnymi jednostkami sprzętu do prac zwrotnicowych i sygnalizacji ?min. 2 szt.,?zestaw niezbędnych narzędzi do prac przy sygnalizacjach, napędach, sterowaniach i ogrzewaniach zwrotnic,?samochód asenizacyjny ?min. 1 szt.,?zespół prądotwórczy ?min. 2 szt.,?spawarka ?min. 2 szt.,?zespoły wyposażone w radiotelefony do współpracy z Dyspozycją Systemu Zasilania,?sprzęt pomiarowy do badań sprzętu, aparatury i lokalizacji miejsc awarii kabli do 15 kV,?sprzęt pomiarowy do wykonywania podstawowych pomiarów elektrycznych automatyki trakcyjnej oraz instalacji elektrycznej w budynkach oraz uziomów,?prasę do wykonywania połączeń zaciskowych żył kablowych aluminiowych o przekroju 630 mm2,?minimum dwa samochody dostawcze,?łączność za pomocą telefonii komórkowej, zespoły awaryjne muszą być wyposażone w sprawne telefony komórkowe,?łączność radiowa;zespoły wyposażone w radiotelefony do współpracy z Dyspozycją Systemu Zasilania,?każdy zespół powinien być wyposażony w system lokalizacji położenia typu GPS. Oferty w przetargu można składać do 19 marca 2015 roku. 

Wybrana zostanie oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów:

1. cena brutto ?90% oraz

2. wysokość kary umownej, jaką wykonawca zapłaci w przypadku wykolejenia spowodowanego stanem torowiska ?10%.  


Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
Kraków
ZIKiT Kraków
  • Filip – 11.02.2015

    A co ZUE już nie chce??

  • krakowiaczek – 11.02.2015

    chce tylko zeby było że są jedynymi oferentami wtedy oni dyktują ceny - przecież w Krakowie jest najdroższe i jednocześnie najgorsze utrzymanie infrastruktury tramwajowej

Zapraszamy do dyskusji także na naszym profilu ! W jednym miejscu wszystkie środki transportu publicznego!

Dodaj komentarz

Aby móc dodawać komentarze należy się zalogować
Portal TransInfo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Mechanizm komentowania służy merytorycznej dyskusji dotyczącej informacji oraz materiałów umieszczanych w Portalu TransInfo.pl. Pragnąc przestrzegać obowiązującego prawa oraz zachować merytoryczny charakter dyskusji informujemy, że komentarze pozamerytoryczne, obraźliwe, utrzymane w tonie lekceważącym osoby trzecie lub zawierające jednoznaczne oskarżenia wobec tych osób będą usuwane. InfoBus zastrzega również sobie prawo redakcji bądź skrótów pojawiających się na portalu opinii.

Twój planner podróży


Z:
DO:
DATA
ODJAZDU
CZAS
ODJAZDU

SZUKAJ
Newsletter

Firma "JMK analizy rynku transportowego" oferuje na bieżąco aktualizowaną informację przetargową w zakresie dostaw taboru szynowego, autobusowego oraz obsługi linii komunikacyjnych. Wykup dostęp on-line!
Aktualizowane co miesiąc raporty na temat liczby zarejestrowanych nowych oraz używanych autobusów w Polsce to kompendium wiedzy na temat tego segmentu gospodarki. Analizy zawierają m.in. szczegółowe...
Sprawdź nasz nowy cennik reklamowy na rok 2019 Nasz portal działa w branży transportu publicznego od 2001 roku. Początkowo - tylko pod nazwą InfoBus.pl - obejmował tylko tematykę autobusową....