TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

  • Start
  • rejestracja
Konto użytkownika
Aby korzystać z konta użytkownika musisz się najpierw zalogować.
Jeśli nie posiadasz jeszcze swojego konta - zarejestruj sie już teraz!

Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe


Minimum jedna opcja musi być wybrana
turystyczne


organizator, pośrednik
Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o przewoźniku
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe

Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o biurze podróży
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe daneProfile społecznościoweDodatkowe informacje o użytkowniku

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Zamawiam darmowy newsletter


Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


ZATWIERDŹ

Dziękujemy za rejestrację

Wiadomość z potwierdzeniem oraz szczegółami została wysłana na adres e-mail podany przy wypełnianiu zlecenia.


ZAREJESTRUJ SIĘ

InfoRail

InfoBike

8 niskopodłogowych tramwajów dla MPK Wrocław
Karol Wach - Opublikowano: 15.12.2009 00:15:47 2 komentarze
8 niskopodłogowych tramwajów dla MPK Wrocław

Wrocławskie MPK kupuje kolejne tramwaje. Przypomnijmy, w ostatnim przetargu na dostawę 8 tramwajów wieloczłonowych, fabrycznie nowych, z silnikami asynchronicznymi i z co najmniej jednym członem niskopodłogowym oraz 4 składów tramwajowych, dwuwagonowych, fabrycznie nowych, z silnikami asynchronicznymi, wybrana została oferta Protramu. Umowa, zgodna z naszym planem inwestycyjnym jest już podpisana –mówi nam Janusz Krzeszowski specjalista ds. informacji MPK Wrocław sp. z o.o. W tym roku otrzymaliśmy 2 tramwaje, które już są na 4 zajezdni. Reszta zależy od planu inwestycyjnego, które musi zaakceptować miasto. Dlatego z decyzją ile jeszcze tramwajów kupimy musimy zaczekać - dodaje.

W ubiegłym tygodniu przewoźnik ogłosił przetarg na dostawę 8 sztuk wagonów tramwajowych wieloczłonowych, częściowo niskopodłogowych, jednokierunkowych - w ramach projektu \'Zintegrowany system transportu szynowego w aglomeracji i we Wrocławiu - etap I”. Zamawiający zaprosi do złożenia oferty 10 Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu. W przypadku, gdy warunki udziału w postępowaniu zawarte w ogłoszeniu spełni więcej niż 10 Wykonawców, Zamawiający zastosuje dodatkową kwalifikację za największą wartość dostaw tramwajów wieloczłonowych, z co najmniej jednym członem niskopodłogowym, napędzanych silnikami asynchronicznymi i zaprosi do składania ofert tych 10 Wykonawców, którzy zrealizowali dostawy o największej wartości. W przypadku, gdy dwóch lub więcej Wykonawców wykaże taką samą wartość dostaw i będzie ich to kwalifikowało na 10 miejsce, Zamawiający zaprosi do składania ofert wszystkich Wykonawców zajmujących 10 miejsce. Wymagany termin realizacji zamówienia to 1.03.2010r. –30.06.2011r. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi na podstawie następujących kryteriów:

1) Cena - znaczenie - 90%

2) Okres gwarancji - znaczenie - 10%.

Oferty zostaną otworzone w dniu 17 stycznia 2009 roku.

O zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy złożą oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy dnia 29.01.2004r. –Prawo zamówień publicznych o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, tj:

- Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

- Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie tj. wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, dostawy odpowiadające swoim rodzajem tj. tramwaje wieloczłonowe z co najmniej jednym członem niskopodłogowym, napędzany silnikami asynchronicznymi o wartości co najmniej 18.000.000,00 PLN oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.

- Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj.

a) posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę minimum 1 .000.000 PLN. Wartości podane w walutach innych niż PLN zostaną przeliczone na PLN według kursów średnich walut podanych przez Narodowy Bank Polski w dniu ukazania się niniejszego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,

b) posiadają ubezpieczenie na kwotę minimum 1.000.000 PLN od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na czas realizacji zamówienia. Wartości podane w walutach innych niż PLN zostaną przeliczone na PLN według kursów średnich walut podanych przez Narodowy Bank Polski w dniu ukazania się niniejszego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

- Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.    

Szerzej o projekcie rozwoju transportu szynowego we Wrocławiu napiszemy w InfoTram już wkrótce. 
Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na

Sprawdź też:
przetarg
MPK
Wrocław
  • NIShio – 16.12.2009

    Wrocławskiemu MPK nic już nie pomoże. Obcinają liczbę kursów, mają najwolniejszy tramwaj w Polsce, kasy na remonty też nie dają bo inwestują w PR. i tyle

  • Daniel – 16.12.2009

    i w mundury dla kanarów. ;)

Zapraszamy do dyskusji także na naszym profilu ! W jednym miejscu wszystkie środki transportu publicznego!

Twój planner podróży


Z:
DO:
DATA
ODJAZDU
CZAS
ODJAZDU

SZUKAJ
Newsletter

Firma "JMK analizy rynku transportowego" oferuje na bieżąco aktualizowaną informację przetargową w zakresie dostaw taboru szynowego, autobusowego oraz obsługi linii komunikacyjnych. Wykup dostęp on-line!
Aktualizowane co miesiąc raporty na temat liczby zarejestrowanych nowych oraz używanych autobusów w Polsce to kompendium wiedzy na temat tego segmentu gospodarki. Analizy zawierają m.in. szczegółowe...
Sprawdź nasz nowy cennik reklamowy na rok 2019 Nasz portal działa w branży transportu publicznego od 2001 roku. Początkowo - tylko pod nazwą InfoBus.pl - obejmował tylko tematykę autobusową....